تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برخورد با فقیر و ثروتمند

امام رضا (علیه السلام): من لقی فقیرا مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الأغنیاء لقی الله یوم القیامه و هو غلیه غضبان؛(2247) هر کس مسلمان فقیری را دیدار کند و بر خلاف سلامی که به ثروتمندان می‏کند، به او سلام کند، روز قیامت در حالی به دیدار خدا می‏رود که بر او خشمگین است.