تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سادگی در حشر!

سعدی از زبان فقیر زاده‏ای خطاب به توانگر زاده‏ای می‏گوید: توانگر زاده‏ای دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه‏ای مناظره می‏کند که صندوق تابوت پدر من سنگین است و بر روی آن فرش رخام انداخته و خشت فلان بر روی او ساخته‏ایم، اما گور پدر تو فقط خشتی است که مشتی خاک بر آن پاشیده‏اند. درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگ‏های گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت خواهد رسید!(1813)