تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حقوق والدین‏

امام صادق (علیه السلام) رئیس مذهب، جوانی را دید که از باب هتک حرمت و بی‏اعتنایی و بی‏احترامی سه تا قدم جلوی پدرش حرکت می‏کند. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پسر بیا اینجا! پسر آمد. حضرت فرمود: به خدا قسم سه قدم جلوی پای پدرت از باب بی‏ادبی و بی‏اعتنایی زدی، خدا سی سال از عمرت کم کرد!(663)