تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خدا متقین را دوست دارد

بلی من أوفی بعهده و اتقی فان الله یحب المتقین؛(1011) آری، کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری پیشه نماید، (خدا او را دوست می‏دارد؛ زیرا) خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.