تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قیاس شیطان‏

قال ابن شبرمة دخلت أنا و أبو حنیفة علی جعفر بن محمد (علیه السلام)... فقال اتق الله و لا تقس الدین برأیک فان أول من قاس ابلیس اذ أمره الله بالسجود فقال أنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین؛(1891) راوی می‏گوید: به اتفاق ابوحنیفه بر امام صادق (علیه السلام) فرمود: از خدا بترس و در احکام الهی قیاس مکن زیرا اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود او وقتی که از سوی خدا مأمور شد که بر آدم سجده کند، گفت: من از او برترم زیرا من از آتش و او از خاک است.