تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صفت خیانت در امانت در اهل کتاب‏

و من أهل الکتب من ان تأمنه بقنطار یوده الیک و منهم من ان تأمنه بدینار لایؤده الیک الامادمت علیه فائماً ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون؛(312) و در میان اهل کتاب، کسانی هستند که اگر ثروت زیادی - رسم امانت به آنها بسپاری، به تو باز می‏گردانند؛ و کسانی هستند که اگر یک دینا رهم به آنان بسپاری، به تو باز نمی‏گردانند؛ مگر تا زمانی که بالای سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلط) باشی، این بخاطر آن است که می‏گویند: ما در برابر امیین [غیر یهود ]مسؤول نیستیم. و بر خدا دروغ می‏بندند؛ در حالی که می‏دانند (این سخن دروغ است).