تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر تهمت‏

عن حسین بن عمر بن یزید عن أبیه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول من اتهم أخاه فی دینه فلا حرمة بینهما؛(819) امام صادق (علیه السلام) هر کس برادر دینی خودرا تهمت زند، احترامی بین آن دو به جا نماند.