تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رسوا نمودن مؤمن، خروج از ولایت خدا

عن مفضل بن عمر قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) من روی علی مؤمن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من أعین الناس أخرجه الله من ولایته الی ولایه الشیطان فلا یقبله الشیطان؛(14) مفضل عمر روایت کرده است که حضرت صادق (علیه السلام) به من فرمودند: هر کس به زیان مومنی سخن بگوید و از آن رسوایی او و از بین بردن مردانگی‏اش را بخواهد تا از چشم مردمان بیفتد، خداوند او را از ولایت خودش به ولایت شیطان می‏اندازد ولی شیطان هم او را نمی‏پذیرد.