تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سپاس از پدر و مادر

عن الرضا (علیه السلام): ان الله أمر بالشکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدیه لم یشکر الله؛(650) خداوند به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خداوند را سپاس نگفته است.