تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانتداری از صفات مؤمنین‏

و الذین هم لا ماناتهم و عهدهم راعون؛(304) و آنها [مؤمنین کسانی هستند] که امانتها و عهده خود را رعایت می‏کنند.