تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زندگی واقعی‏

و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛(36) و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می‏دانستند!