تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آداب راه رفتن و صحبت کردن (نکوهش راه رفتن متکبرانه)

و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الأرض مرحاً ان الله لا یحب کل مختال فخور و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان أنکر الاصوت لصوت الحمیر؛(63) (پسرم!) با بی‏اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. (پسرم!) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت‏ترین صداها صدای خران است.