تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دو زبانی‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من لقی المسلمین بوجهین و لسانین جاء یوم القیامة و له لسانان من نار؛(1764) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که مسلمانان را به دو رو و دو زبان دیدار کند، روز قیامت بیاید و حال آنکه از برای او دو زبان آتشی است.