تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از دروغ‏

اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل؛(1459) از دروغ بپرهیزید، چه آن دروغ کوچک باشد یا بزرگ، جدی باشد یا شوخی.