تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حلم و انابه ابراهیم (علیه السلام)

ان ابراهیم لحلیم أوه منیب؛(1121) چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (بسوی خدا) بود!