تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علت مسلمان شدن‏

عدی بن حاتم علت اسلام آوردن خود را چنین بیان می‏کند: وقتی به مدینه رفتم و از مسجد با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به سوی خانه حرکت می‏کردیم، در بین راه پیرزنی سؤالی از آن بزرگوار کرد و آن حضرت با تواضع خاصی مدتی طولانی کنار او ایستاد و به او پاسخ داد و چون به منزل رفتیم، زیرا انداز خود را برای من انداخت و خودش روی زمین و در مقابل من نشست. من گفتم این تواضع از اخلاق انبیاء است، نه از سلاطین و ایمان آوردم.(879)