تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رابطه جهل، کفر و نفاق‏

الأعراب أشد، کفراً و نفاقاً و أجدر ألا یعلموا حدود ما أنزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم؛(1390) بادیه نشینان عرب، کفر و نفاقشان شدیدتر است؛ و به ناآگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده، سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حکیم است!