تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محبوبترین اعمال نزد خدا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من أحب الأعمال الی الله عزوجل ادخال السرور علی المؤمن اشباع جوعته أو تنفیس کربته أو قضاء دینه؛(1864) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از محبوب‏ترین اعمال در پیشگاه خداوند عزوجل شاد کردن مؤمن است: چه با سیر کردن، چه با چاره گرفتاری یا پرداختن بدهی‏اش.