تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آیا حیا نمی‏کنید!

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام) یا أهل العراق نبئت أن نساءکم یدافعن الرجل فی الطریق أما تستحیون؛(1185) امام علی (علیه السلام) فرمودند: ای مردم عراق! خبردار شده‏ام که زنان ما در راه به مردان بر خورد می‏کنند. آیا شرم و حیا نمی‏کنید.