تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین مردم‏

أحسن الناس عیشا من عاش الناس فی فضله؛(1558) علی (علیه السلام) فرمود: بهترین مردم از حیث زندگی کسی است که مردم در پرتو لطف و مهربانی او زندگی کنند.