تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعصب یهودیان‏

هنگامی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از مکه به مدینه هجرت کرد، عبدالله بن سلام که از دانشمندان معروف یهود بود، در زمین مزروعی خود مشغل کشاورزی بود، خبر آمدن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به مدینه به او رسید، او یک راست نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: من از شما سه سؤال می‏پرسم که جواب آن را غیر از پیامبر، یا وصی پیامبر، نمی‏دانند، اگر جواب صحیح به من بدهی، اسلام را می‏پذیرم. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بپرس! عبدالله بن سلام گفت: 1 - نخستین نشانه برپاشدن روز قیامت چیست؟ 2 - اولین غذای بهشتیان چیست؟ 3 - عاملی که فرزند را شبیه پدر یا مادرش می‏کند، چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هم اکنون جبرئیل، پاسخ این سؤالات را به من گفت. و آن این که: 1. نخستین نشانه پدیدار شدن روز قیامت، آتشی است که از جانب مشرق می‏آید و مردم را از مشرق به مغرب، انتقال می‏دهد. 2. اولین غذای بهشتیان، قطعه‏ای است که به جگر ماهی آویزان می‏باشد که بسیار لذیر و گوارا است. 3. و در مورد علت شباهت فرزند به پدر و مادرش، این است که اگر نطفه مرد بر نطفه زن پیشی گرفت، بچه شبیه پدر می‏گردد و اگر نطفه زن پیش گرفت، بچه شبیه مادر می‏شود. عبدالله بن سلام همان دم گفت: گواهی می‏دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست، و تو رسول خدا هستی. آن گاه گفت: ای رسول خدا! یهودیان، گروه تهمت زننده هستند، اگر آن‏ها بشنوند که من مسلمان شده‏ام، به من نسبت‏های ناروا خواهند داد، مرا نزد خود در پشت پرده نگهدار، و آن‏ها را احضار کن و از آن‏ها بپرس که من چگونه آدمی هستم. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عبدالله را نزد خود مخفی نمود و سپس چند نفر یهودی را حاضر کرد و از آن‏ها پرسید: عبدالله بن سلام چگونه آدمی است؟ آن‏ها گفتند: او بهترین فرد ما و پسر بهترین فرد ما است، او آقای ما و پسر آقای ما است و دانشمند ما و پسر دانشمند ما است. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر او اسلام را بپذیرد، شما نیز می‏پذیرید؟ گفتند: خداوند او را از قبول اسلام، پناه دهد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در این هنگام فرمود: ای عبداله، بیرون بیا! همان دم عبدالله از مخفیگاه ظاهر شد و گفت: گواهی می‏دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) رسول خدا است. یهودیان در همان لحظه تغییر جهت داده و گفتند: عبدالله بدترین فرد ما و پسر بدترین فرد ما، و نادان‏ترین فرد ما و پسر نادان‏ترین فرد ما است و سپس از آنجا پراکنده شده و رفتند. عبدالله به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: این بود که گفتم یهودیان افراد تهمت زننده هستند.(776)