تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بخیل واقعی‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) البخیل کل البخیل الذی اذا ذکرت عنده لم یصل علی؛(1951) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بخیل واقعی کسی است که وقتی نام من برده شود، صلوات نمی‏فرستد.