تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چرا دعا می‏کنیم ولی مستجاب نمی‏شود؟

استاد بزرگوارم علامه طباطبایی (رحمه الله) در تفسیر کبیر المیزان می‏فرمایند دعا مستجاب است در صورتی که با فطرت انسان بخواند نه با تخیل او و به گفته علامه طباطبایی (رحمه الله) گاهی ما خیلی داریم که واقعیت ندارد. مثلاً خیال می‏کنیم که مال برای ما خوب است، اولاد برای ما خوب است، تشکیل خانواده برای ما خوب است، این چیزهایی که عرف پسند است، این چیزهایی که تمایل انسان می‏پسندد، روی این‏ها دعا می‏کنیم. اما اگر پرده عقب برود می‏بینیم این که برای آن داریم راز و نیاز می‏کنیم، این که داریم برایش دعا می‏کنیم، تخیلی بیش نیست. به ضرر ما است ولی نمی‏دانیم ضرر دارد و اگر پرده عقب برود، به جای این که دعا کنیم که خدایا به من عنایت کن، دعا می‏کنیم که خدایا به من عنایت نکن! از این جهت است که دعا مستجاب نمی‏شود.(1443)