تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جرعه نیکو

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال نعم الجرعة الغیظ لمن صبر علیها؛(2187) امام صادق (علیه السلام) فرمود: چه نیکو جرعه‏ای است خشم برای کسیکه بر آن شکیبایی کند.