تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انفاق و احسان یکی از ارکان دین‏

و ما تأتیهم من آیه من آیات ربهم الاکانوا عنها معرضین و اذا قیل لهم أنفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفرواللذین آمنوا أنطعم من لویشاء الله أطعمه ان أنتهم الافی ضلال مبین؛(114) و هیچ آیه‏ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی‏آید مگر اینکه از آن روی گردان می‏شوند. و هنگامی که به آنان گفته شود: از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید!، کافران به مؤمنان می‏گویند: آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می‏خواست او را اطعام می‏کرد؟! (پس خدا خواسته است او گرسنه باشد)، شما فقط در گمراهی آشکارید!