تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حیا یک مفهوم ارزشی!

سابقاً در جامعه ما برای خانم‏ها یک مفهوم ارزشی به نام حیا وجود داشت. همه خوب می‏دانیم که یکی از صفات خوب برای زن‏ها حیاست. البته حیا برای مردها هم خوب است ولی برای خانم‏ها یکی از صفات برجسته است و قرآن هم یکی از واژه‏هائی که به کار می‏برد و از آن تعریف می‏کند، همین واژه حیاء و استحیاء است و حتی در داستان دختران شعیب که از طرف پدرشان آمده بودند تا حضرت موسی (علیه السلام) را به منزل دعوت کنند می‏گوید: فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان أبی یدعوک لیجزیک أجر ما سقیت لنا؛(1193) یکی از دختران با یک حالت شرم و حیا پیش موسی (علیه السلام) آمد. خیلی آرام و در حالیکه سرش را به زیر انداخته بود، گفت پدرم تو را دعوت می‏کند که مزد زحمتی را که کشیده‏ای به تو بدهد تمشی علی استحیاء!
خداوند این حیا را با یک زبان مدح‏آمیزی بیان می‏کند و می‏گوید: با حالت شرم و حیا پیش حضرت موسی (علیه السلام) آمد. این حیا در فرهنگ ما جایگاه ویژه خود را دارد.(1194)