تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید و ترک گناه‏

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت له قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو فلایزالون کذلک حتی یأتیهم الموت فقال هؤلاء قوم یترجحون فی الأمانی کذبوا لیسوا براجین ان من رجا شیئاً طلبه و من خاف من شی‏ء هرب منه؛(426) مردی گفت به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: مردمی گناه می‏کنند و می‏گویند ما به رحمت خدا امیدواریم و هماره چنینند تا مرگشان فرا رسد. حضرت فرمود: اینان مردمی هستند که در آرزوها غوطه‏ورند، دروغ گفته‏اند، آنان امیدوار نیستند، کسی که به چیزی امیدوار باشد، به دنبالش می‏رود و کسی که از چیزی بهراسد از آن می‏گزیرد.