تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا برای حل اختلاف‏

و ضم أهل الفرقه، و اصلاح ذات البین؛(2527) امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه فرمودند: بارالها! مرا موفق بدار تا آنان را که گرفتار پراکندگی و تفرقه هستند، را به هم پیوند بدهم و اختلاف بین افراد را با اصلاح آنان از میان بردارم.