تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حضور همه انسانها کنار جهنم‏

و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتماً مقضیا؛(1364) و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می‏شوید؛ این امری است حتمی و قطعی بر پروردگارت!