تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

اذیت مسلمان و آزار مؤمنین، از بزرگترین گناهان کبیره است. فرضاً اگر در یک اجتماعی می‏خواهید دعا بخوانید: نباید افرادی که در آن اطراف و محله هستند آزار ببینند و رنج ببرند. ملاحظه مردم ضعیف و کسانی که روز کار کرده‏اند و می‏خواهند استراحت کنند را بکنید.(224)
بخشی از کیفر توهین و تحقیر و آزار و اذیت اهل ایمان، در همین دنیا ظاهر می‏شود.
آزار و اذیت دیگران به هر شکلی که باشد، از جمله گناهانی است که خشم الهی را بدنبال دارد.
بدی اعمال زشت در همه ادیان الهی امری ثابت است.
نعمت‏ها از خداست، ولی شر و بدی از عملکرد خودماست.
هر کس بدی خود را زیبا دید در ارزیابی منحرف می‏شود، به فکر تغییر روش نمی‏افتد و از راه حق محروم می‏شود.
همه می‏میرند و لجاجت‏ها و آزار و اذیتها موقتی است و پاداش تحمل مشکلات را خداوند بی کم و کاست عطا می‏کند.
بی اعتنایی به آزار و اذیت دشمنان به معنای سستی و کوتاهی در برخورد با آنان نیست، بلکه به معنای توکل و امیدواری به رحمت الهی، دلسرد نشدن از برخوردهای آنان است.
بدی و فحشا با مخلص بودن یک جا جمع نمی‏شود.