تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه بی‏حاصل‏

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه؛(1740) چه سودی دارد روزه برای روزه‏داری که زبان و گوش و چشم و اعضایش را پاس ندارد.