تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خوشا به حال منصف!

عن علی بن الحسین (صلی الله علیه و آله و سلم) قال کان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول فی آخر خطبته طوبی لمن طاب خلقه و طهرت سجیته و صلحت سریرته و حسنت علانیته و أنفق الفضل من ماله و أمسک الفضل من قوله و أنصف الناس من نفسه؛(452) امام سجاد (علیه السلام) در پایان خطبه‏اش می‏فرمود: خوشا به حال کسی که اخلاقش خوش، طبعش پاک، نهانش نیک و آشکارش نیکو است. زیادی مالش را بخشیده، از زیادی سخن دریغ می‏کند و با مردم انصاف می‏ورزد.