تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اعتدال در عبادت‏

طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی الاتذکره لمن یخشی؛(278) طه ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی! آن را فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می‏ترسند نازل ساختیم.