تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کلام امام حسین (علیه السلام) در روز عاشورا

فقال لهم الحسین (علیه السلام) صبرا بنی الکرام فماالموت الات فنطرة یعبر بکم عن البؤس و الضراء الی الجنان الواسة و النعیم الدائمة فایکم یکره أن ینتقل من سجن الی قصر و ما هو لأعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الی سجن و عذاب؛(41) ای فرزندان کرم و بزرگواری! استقامت کنید. بدانید که مرگ تنها پلی است که شما را از ناراحتی و رنج‏ها به باغهای وسیع بهشت و نعمتهای جاویدان منتقل می‏کند. کدمیک از شما از انتقال یافتن از زندان به قصر ناراحتید؟