تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تحریض بر حیا

امام صادق (علیه السلام) خطاب به خانمی فرمودند:
... قال اذا عدت اخوتک فلا تلبسی المصبغه؛(1183) وقتی به دیدار برادرت رفتی، لباسهای رنگارنگ و تحریک‏آمیز بر تن نکن!