تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا وسیله تحصیل ارزش‏

قل ما یعبؤابکم ربی لو لا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما؛(1420) بگو: پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد؛ شما (آیات خدا و پیامبران را) تکذیب کردید، و (این عمل) دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد!