تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وای بر ریا کار

فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون؛(1659) پس وای بر نماز گزارانی که... در نماز خود سهل‏انگاری می‏کنند، همان کسانی که ریا می‏کنند.