تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برای آنانکه روزی و سود زیاد می‏خواهند

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول و عزتی و جلالی و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی لایؤثر عبد هوای علی هوی نفسه الا کففت علیه ضیعته و ضمنت السماوات و الأرض رزقه و کنت له من وراء تجارة کل تاجر؛(1699) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: سوگند به عزت و جلال و عظمت و والایی‏ام و بلندی مقامم که هیچ بنده‏ای خواست مرا بر خواست خودش بر نمی‏گزیند جز اینکه زندگی‏اش را کفایت کرده، آسمان‏ها و زمین را ضامن روزی‏اش می‏کنم و در تجارت هر تاجری، خودم پشتیبان سود او قرار می‏گیرم.