تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همسایه باید مؤمن باشد

الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا؛(2575) همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می‏کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می‏جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟!