تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسد از ریشه‏های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم غأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1209) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه‏های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.