تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخن از روی جهل‏

لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل؛(1398) علی (علیه السلام) فرمودند: لب فرو بستن و حق را کتمان کردن بد است. چنانکه از روی نادانی سخن گفتن بد است.