تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعجب از متکبر!

عجبت للمتکبر الذی کان بالأمس نطفة و یکون غذاً جیفة؛(893) علی (علیه السلام) فرمود: تعجب می‏کنم از متکبری که دیروز نطفه بود و فردا مرداری بیش نیست.