تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی حضرت زهرا (علیها السلام)

سلمان فارسی می‏گوید: روزی حضرت فاطمه (علیه السلام) را دیدم که چادری وصله دار و ساده بر سر داشت، تعجب کردم و گفتم: عجبا! دختران پادشاهان ایران و روم بر کرسی‏های طلایی می‏نشینند و پارچه‏های زرباف به تن می‏کنند؛ اما این دختر رسول خداست که نه چارهای گران قیمت بر سر دارد و نه لباس‏های زیبا! فاطمه (علیها السلام) پاسخ داد: ای سلمان! خدای تعالی لباس‏های زینتی و تخت‏های طلایی را برای ما در روز آخرت ذخیره کرده است. آن گاه حضرت زهرا (علیها السلام) خدمت پدر بزرگوار خود رسید و عرض کرد: یا رسول الله! ان سلمان تعجب من لباسی؛ ای رسول خدا! سلمان از سادگی لباسم تعجب نموده است. سپس فرمود: سوگند به آن خدایی که تو را مبعوث نمود، مدت پنج سال است که فرش خانه ما پوست گوسفندی است که روزها بر روی آن شترمان علف می‏خورد و شب‏ها بر روی آن می‏خوابیم و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده است.(1812)