تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فضای یاس و ناامیدی هنگام بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام): أرسله علی حین فتره من الرسل و طول هجعه من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامو و تلظ من الحروب و الدنیا کاسفه النور، ظاهره الغرور علی حین اصفرار من ورقها و ایاس من ثمرها؛(419) خداوند او را در زمانی فرستاد که روزگاری بود پیامبری بر انگیخته نشده بود، و مردم در خوابی طولانی به سر می‏بردند، و فتنه‏ها بالا گرفته و کارها پریشان شده بود، و آتش جنگ‏ها شعله می‏کشید، و دنیا بی فروغ و پر از مکر و فریب گشته، برگ‏های درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود.