تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و بلا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال انما المؤمن بمنزله کفه المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه؛(346) همانا مؤمن به منزله کفه ترازو است که هرگاه به ایمانش افزوده شود، بلایش نیز زیاد گردد.