تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا در همه حالات‏

قال أبو عبدالله (علیه السلام) من سره أن یستجاب له فی الشدة فلیکثر الدعاء فی الرخاء؛(1423) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که دوست دارد هنگام گرفتاری‏ها حاجت وی بر آورده شود، در حال آسایش، فراوان دعا کند. (اهل دعا باشد).