تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین صدقه‏

امام کاظم (علیه السلام): عونک للضعیف أفضل الصدقه؛(2018) کمک کردن تو به ناتوان، بهترین صدقه است.