تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مجاهدین در بهشت‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): للجنه باب یقال له باب المجاهدین یمضون الیه فاذا هو مفتوح و هم متقلدون سیوفهم والجمع فی الموقف و الملائکه ترحب بهم؛(1303) بهشت را دری است به نام مجاهدان که به سوی آن می‏روند و آن را گشوده می‏یابند. آنان شمشیرهای خود را حمایل کرده و دیگر مردم در آن جایگاه ایستاده‏اند و فرشتگان مجاهدان را خوشامد می‏گویند.