تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعاهای مقبول‏

قال الامام الصادق (علیه السلام): أربعة لاترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء و تصیر الی العرش: الوالد لولده، والمظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع، و الصائم حتی یفطر؛(1432) دعای چهار تن رد نمی‏شود تا درهای آسمان بر آنان گشوده شود و دعایشان به عرش رسد: دعای پدر برای فرزند، دعای مظلوم بر کسی که به وی ستم کرده، دعای کسی که عمره به جای آورد تا (به وطن) برگردد، دعای روزه‏دار تا وقتی که افطار کند.