تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از تعصب کورکورانه‏

ألا فالحذر الحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم؛(769) علی (علیه السلام) فرمودند: آگاه باشید و بر حذر باشید! بر حذر باشید! از اطاعت (کورکورانه) رؤسا و بزرگانتان.